رنګین سهار

د نشر وخت : له شنبې تر پنجشنبې د سهار په اوه بجو په ژوندۍ بڼه
لومړۍ برخه :
د نن نړۍ ده چې په دغه برخه کې جالب معلومات او له نوې ټکنالوژۍ مو خبروو .
دوهمه برخه :
د نن پوښتنه ده چې هره ورځ یوه ټولنیزه پوښتنه کېږي او دغه پوښتنه د شمشاد راډيو د فیسبوک پاڼه له لارې تاسو سره شریکیږي او بیا تاسې پرې خپل نظر لیکئ .
دریمه برخه :
په دې برخه کې د ژوند پاڼه ده چې زموږ همکار بیرون له یو کس سره د هغه په ژوند؛ کار او په ځينو وختونو کې په يو ټاکلې ټولنیزې موضوع خبرې کیږي .
سینما ورزش له حاله مو هم خبروو .
څلورمه برخه :
د ماسور برخه چې په دې برخه کې د کابل چاپي ورځپاڼو ته کتنه کیږي او د خبرونو په مهمو ټکو له یوه شنونکي سره پرې یحث کیږي .
چلوونکي : اظهار الله خوشحال او شګوفه اسحاقزۍ