غرمه او دمه

د پخلي خپرونه
د نشر وخت : له شنبې تر پنجشنبې د غرمې په دولسو بجو په ژوندۍ بڼه
خوړو او مهم څیزونو په اړه معلومات اوریدونکو سره شریکوي .
اوریدنکي د ټلیفون د لارې برخه اخلي د یوه خوراک په اړه ګټور معلومات ورکوي او ځینې یې بیا د یو شمیر خوراکونو د پخولو په اړه معلومات ورکوي.
چلوونکې : ځلا صدیقي او لیلا نوري