نغمه ګر

د شمشاد راډيو ادبي او سندریزه خپرونه
د نشر وخت : هر سه شنبه مازیګر څلور بجې په ژوندۍ بڼه نشریږي .
په دغه خپرونه کې کوربه هره اونۍ یو سندر غاړي راغواړي له هغه سره د هغه په ژوند او هنر خبرې کیږي .
اوریدونکي د ټلیفون پرکرښه برخه اخلي او له میلمه سندرغاړي نه پوښتنې او غوښتنې کوي .
وړاندې کوونکی  : زیارمل اندیښمن