د خیال مزل

د شمشاد راډيو ځانګړې ادبي خپرونه
د نشر وخت : د هرې شنبې او چهارشنبې د شپې په نهو بجو په ژوندۍ بڼه نشریږي .
په خپرونه کې د کوربه لخوا په پیل کې یو نظم دیکلومه کیږي او ورپسې اوریدونکي د ټلیفون پر کرښه برخه اخلي او د خپلې خوښې شعر وایې.
په خپرونه کې د اوریدونکو د ادبي ذوق د خړوبولو لپاره یوه یادوه ښه کلام نشریږي .
چلوونکی : اظهارالله خوشحال