اغزني لاري

ټولنیزه خپرونه
نشر وخت: هره سه شنبه د شپې په (۹:۰۰) نهو بجو ثبتي
له هغه خلکو سره خبرې کیږي چې پر قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي او بیرته راستانه شوي دي
هغه کیسې ترې اورو چې په لاره کې ورسره مخ شوي دي او په علتونو يې خبري کوو، چی ولي ځوانان مرګ ته غاړه ورکوي او خپل وطن پریږدي.
چلوونکی : عبدالله وفي