دوکانچه

معلوماتي خپرونه
د نشر وخت: هره پنجشنبه مازیګر پنځه بجې
ددې خپروني ډیره برخه د ماشوم په روزنه د مور او پلار دپاره د ماشوم دروزلو پر طریقو خبري کیږي.
د ماشوم د ذهني جوړښت لپاره له ډاکټرانو او ارواه پوهانو نظریې اخیستل کیږي .
وړاندې کوونکې : شګوفه اسحاقزۍ