ګام په ګام

جمعې د ورځې ځانګړې تفریحې خپرونه
د نشر وخت : هره جمعه د سهار له اتو بجو څخه تر لسو بجو پورې په ژوندۍ بڼه نشریږي .
په دغه خپرونه کې اوریدونکې د ټلیفون پر کرښه اړیکې نیسې او د تیرې اونۍ جالبې کیسې او خبرې له اوریدونکو سره شریکوي .
تر ډیره کوشش کیږي چې د خپلو مثبتو کارونو په اړه معلومات ورکړي .
د فیسبوک له لارې هم د شمشاد راډيو مینه وال خپلې کیسې په کمینټ کې پریږدي.
وړاندې کوونکی : خیبر الکوزی