ستاسې ستونزې

ټولنیزه او انتقادي خپرونه
د نشر وخت : هر پنجشنبه مازیګر څلور بجې په ژوندۍ بڼه نشریږي .
په دغه خپرونه کې اوریدونکې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه د راډيو له طریقه له چارواکو او اړوند مسوولینو نه د شکایت په موخه خبر داري ورکوي .
د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره بیا د شمشاد ټلویزیون خبریال خبرې کوي تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي .
کله ناکله د شمشاد د ولایتي خبریال سره هم د موضوع اړوند خبرې کیږي .